TLR3
Primary Info
Mutation
Mouse studies
DNA sequencing


Click on each title for more information
I. DNA amplification
Kit
GE:illustra GenomiPhi V2 DNA Amplification Kit

II. PCR
Primer details
Exon No. Forward sequence Reverse sequence Expected PCR
product size (bp)
Genomic regions amplified by ePCR with
the primer
2 AAGCCATCTGCTATTAATGTTGC AAGGATGGGTAACTGACTTAAAAAC 554bp chr4:186997715+186998268
3 TACAATGGTTGCAAGGGTGAC GACAGGCAGAGGCTAGAGAGC 508bp chr4:186999781+187000288
5 CAGAGTATTTTTAAATAGTATTGCTTCTGG TCAAAAATAGGCCTGAAATAAGGAG 486bp chr4:187005723+187006208
4a GGCTTTCAACAGCATTACAGAG TGTAAGGGAGAATGAGCAAGTG 664bp chr4:187003406+187004069
4b GTATTTCCCTTGCCTCACTCC AGCCGTGCTAAGTTGTTATGC 625bp chr4:187003850+187004474
4c TCTTCGTAACTTGACCATTCTGG GGCACTGTCTTTGCAAGATG 589bp chr4:187004352+187004940
4d TACCAACATCCCTGAGCTGTC AAATTTAATTGAAAAGCAAGTACACAC 544bp chr4:187004835+187005378

III. Sequencing reaction
Kit
BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
Primer details
Exon No. Forward sequence Reverse sequence Expected PCR
product size (bp)
Genomic regions amplified by ePCR with
the primer
2 AAGCCATCTGCTATTAATGTTGC AAGGATGGGTAACTGACTTAAAAAC 554bp chr4:186997715+186998268
3 TACAATGGTTGCAAGGGTGAC GACAGGCAGAGGCTAGAGAGC 508bp chr4:186999781+187000288
5 CAGAGTATTTTTAAATAGTATTGCTTCTGG TCAAAAATAGGCCTGAAATAAGGAG 486bp chr4:187005723+187006208
4a GGCTTTCAACAGCATTACAGAG TGTAAGGGAGAATGAGCAAGTG 664bp chr4:187003406+187004069
4b GTATTTCCCTTGCCTCACTCC AGCCGTGCTAAGTTGTTATGC 625bp chr4:187003850+187004474
4c TCTTCGTAACTTGACCATTCTGG GGCACTGTCTTTGCAAGATG 589bp chr4:187004352+187004940
4d TACCAACATCCCTGAGCTGTC AAATTTAATTGAAAAGCAAGTACACAC 544bp chr4:187004835+187005378

IV. Ethanol precipitation

V. Sequencing analysis